Palokatkosuunnittelua ajatuksella

Palokatkojen suunnittelussa lähtökohtanani on toteutuksen kokonaisedullisuus. Tähän päästään suhteuttamalla työvaiheet ja niihin tarvittavat materiaalikustannukset keskenään. Esimerkiksi saman läpiviennin kustannukset voivat olla toteutustavasta riippuen 20 – 60 euroa kappale ja jos näitä läpivientejä on kohteessa esimerkiksi 500 kappaletta voi kokonaishintaeroa työlle tulla jopa 20 000 euroa. Toteutusmenetelmät sovin aina yhdessä tilaajan kanssa.

Suunnittelen palokatkot tilaajan haluamilla tuotteilla tai tarvittaessa annan ehdotukseni käytettävistä palokatkomateriaaleista. Tekemäni palokatkosuunnittelu sisältää aina vähintään detaljit ja pohjakuvat rakennusvalvonnan vaatimassa tasossa. Suunnitelman tarkempi sisältö sovitaan asiakaslähtöisesti kohteen vaatimukset huomioiden.

Tällaisia asioita ovat mm.

  • Mahdolliset dB-vaatimukset läpivienneissä
  • Reikäkuvien läpikäynti palo-osastojen rajojen osalta
  • Elementtikuvien läpikäynti palo-osastojen rajojen osalta
  • Läpivientireikien kokojen merkkaus suunnitelmaan paikalla tehtävien rakenteiden osalta, mikäli niitä ei ole huomioitu reikäkuvissa
  • Erillinen listaus detaljeista
  • Aloituspalaveri toteutuksessa huomioitavista asioista työmaan kanssa
  • Avustus palokatkourakoitsijoiden tarjousten vertailussa
  • Suunnitelman hyväksytys rakennusvalvonnassa